Oppsummering fra medlemsmøte november 2022

I november avholdt vi medlemsmøte på Stallkroa på Momarken. 12 av 70 medlemmer deltok for en hyggelig og fin diskusjon. Under er en oppsummering av momenter som kom frem, og derav også en skisse av ting vi jobber med i foreningen for 2023.

Det er enighet om at de siste års turene fra Rødungstøl har fungert godt og er blant det enkleste og billigste vi får til å arrangere. Her får vi til å arrangere gode og svært rimelige turer. På Rødungstøl er det godt beite utenfor døra, og det er et lite værutsatt område. Vår turansvarlige Jon er allerede i forhandlinger med Rødungstøl om 2023-tur.

Andre områder har vært drøftet og sjekket opp i over noe tid:

 • Å finne et sted tilsvarende Rødungstøl, f.eks Venabu, slik at man kan bytte på fjellområder litt. Jon sjekker opp i dette.
 • Kongeveien over Dovre: Dette blir fort forholdsvis dyrt, og været blir avgjørende for en vellykket tur. Telt kan være en mulighet for å senke prisen, men passer ikke for alle.
 • Å ri fra sted til sted i Hallingdal: Dette er krevende å arrangere, dyrt, og krever sjåfør for å frakte bagasje og høy.
 • Å ri fra turisthytte til turisthytte: Dette anses som vanskelig siden vi ofte er ganske mange. Vi har vært i dialog med turistforeningen i Østfold, men de var lite behjelpelige.
 • Området rundt Geilo: Jon har erfart at været fort kan være ustabilt for å planlegge en slik tur langt frem i tid. Østsiden av Hallingskarvet er gjerne bedre.
 • Muligheter for området rundt Mesnali: Her er det allerede veldig mye hest. Et alternativ kan være å leie en hytte på åremål, men det er vanskelig å finne et sted der beite følger med.
 • Gomobu: Her slet vi med beite på 2019-turen, men det sjekkes opp om det finnes bedre muligheter.

For 2023-sesongen jobbes det konkret med følgende:

 • Rødungstøl-tur
 • Øivind arbeider med en tur langs kysten i ytre Østfold, forslagsvis i juni 2023, over to netter
 • Todagers-turer med overnatting i f.eks lavvo, med medbragt mat. Dette kan bli et rimeligere alternativ en turer på høyfjellshotell. Jon tenker Losby-Vangen (Østmarka), og jobber med dette.
 • Løvsprett-turen, foreningens årlige sesongstart, ca. tidlig mai 2023. Det har kommet inn et spennende forslag i Østre Trøgstad. Dette ser vi frem til!

I tillegg har vi diskutert foreningens muligheter til å fungere som kursarrangør og avholde kurs og foredrag enten med interne eller eksterne kursholdere. Her er en del forslag som ble diskutert i møtet:

 • Gjennomgang av friluftsloven (allemannsretten), spesielt med hensyn til ferdsel med hest
 • Bittilpasning, stresspunkter osv.
 • Hovstell
 • Dyreredning, sikre hesten i myr
 • Kurs i relasjonell horsemanship
 • Brukskjøring. Her jobber vi med å få til noe med Camilla på Brevik.

I medlemsmøtet ble det også trukket frem at vi som forening er en god gjeng mennesker med masse kompetanse som kan trekke veksler på hverandre. Her er det et stort potensiale, som også brukes!

Vi ser frem til mange og varierte aktiviteter i 2023 og håper å se både nye og gamle fjes og hester i året som kommer.