Arranger en tur

Vil du invitere andre til tur?

Østfold Turhestforening har som ambisjon å være det naturlige møtestedet for alle som har interesse for turridning og -kjøring, og vi ønsker å oppfordre våre medlemmer til å invitere andre med seg på tur. Lokalkunnskapen er det hver og en av oss som sitter på, og vi vil gjerne tilrettelegge for deling av turglede!

Det skal være lav terskel for å sende ut invitasjon, så ikke nøl med å ta kontakt.

Ønsker du å invitere til en tur, kan du gjøre dette på en av to måter: Enten kan du legge ut innlegg direkte på foreningens facebook-gruppe, eller du kan skrive mail til styret med den samme informasjonen, og foreningen vil sende ut invitasjonen på dine vegne.

Følgende informasjon bør være med, for at folk skal møte beredt:

Navn og kontaktinformasjon, eventuelt påmelding til:

Dato og oppmøtetidspunkt

Område turen skal gå i – oppgi adresse for oppmøte

Turens omtrentlige lengde i kilometer og tid (dette for at deltagere skal vurdere om tiden passer for dem)

Turens vanskelighetsgrad: Lett øvede ryttere/må beherske alle gangarter/vanskelig terreng. Beskriv gjerne om det er enkelte utfordringer.

Parkeringsforhold og evt maks/ min antall deltagere

Beskriv gjerne også turen kort, f.eks om det legges opp til rast.

Pris? Gratis for medlemmer

Vi håper på mange invitasjoner i tiden som kommer!