Velkommen til Østfold turhestforening!

Østfold Turhestforening skal representere alle som driver med hest i Østfold og tilkransende områder. Vi vil være det naturlige møtestedet for alle med interesse for turridning og -kjøring. Vi arbeider aktivt med tilgjengeliggjøring av områder for ferdsel med hest.

Foreningen har hovedbase i Østfold, men arrangerer faste medlemsaktiviteter gjennom året over hele Østlandet og høyfjellet. Vi har fokus på dagsaktiviteter, kompetanseheving og kurs så vel som overnatningsturer. I tillegg til aktiviteter arrangert av foreningens styre, er det et mål for foreningen å fungere som en møteplass der medlemmer arrangerer og inviterer hverandre til turer med lav terskel for deltagelse.

I fanene på denne siden kan du lese mer om foreningen, og få oversikt over turer og aktiviteter vi arrangerer. Som medlem får du også turinvitasjoner på mail.

Meld deg inn og bli med!

Vi tilbyr både ordinært medlemskap, familiemedlemskap og forenings-/bedriftsmedlemskap. Les mer om medlemskap og innmelding her.