Velkommen

Velkommen til Østfold Turhestforening!

Vi er en inkluderende organisasjon som ønsker å representere alle som driver med hest i fylket, enten du tilbringer mesteparten av tiden på turstier eller nyter hesteholdet best fra bakken eller på ridebanen. Vi har som ambisjon å være det naturlige møtestedet for alle med interesse for turridning og -kjøring. Vi arbeider aktivt med tilgjengeliggjøring av områder innenfor allemannsrettens og privatrettslige rammer. Med nedbygging av kulturlandskapet, urbanisering, bygging av veier og annen infrastruktur oppfatter ØTF arbeidet for friest mulig ferdsel som kritisk viktig i tiden som kommer, for mangfold, trivsel og folkehelse.

Foreningen har hovedbase i Østfold, men arrangerer faste medlemsaktiviteter gjennom året over hele Østlandet og høyfjellet. Vi har fokus på dagsaktiviteter, kompetanseheving og kurs så vel som overnatningsturer. I tillegg til aktiviteter arrangert av foreningens styre, er det et mål for foreningen å fungere som en møteplass der medlemmer arrangerer og inviterer hverandre til turer med lav terskel for deltagelse.

Meld deg inn og bli med!

Langsbakken
Langsbakken nær Høgnipen i Degernesfjellene. Bli med oss og oppdag vakre Østfold!

Vi tilbyr både ordinært medlemskap, familiemedlemskap og forenings-/bedriftsmedlemskap. Les mer om medlemskap og innmelding her.