Om Østfold Turhestforening

Østfold turhestforening vil representere alle som driver med hest i fylket, enten du tilbringer mest tid på tur, på bakken eller på ridebanen. Vi vil være det naturlige møtestedet for alle med interesse for turridning- og kjøring, og arbeider aktivt med tilgjengeliggjøring av områder innenfor friluftslovens og privatrettslite rammer. Foreningen arrangerer turritt og utflukter, samt andre medlemsaktiviteter som naturlig hører under foreningens virksomhet. I tillegg til sosiale sammenkomster holdes det også kurs i alt fra seletøysreparasjon til tømmekjøring, og treninger i bruksridning (skeid/ranch trail). Det ligger også i foreningens mandat å arbeide for å bedre rammevilkårene for de som driver med hest som næring.

Foreningens vedtekter kan leses her.

Østfold Turhestforening ble stiftet 21.januar 2009 i Tomter. Foreningen kom i stand etter en vellykket ridetur Østfold på tvers.  Rundt tyve deltakere fikk oppleve turridning i lavlandet på en måte de færreste gjør. Det ble derfor uttrykt et ønske om å etablere en forening som kan ivareta hesteinteressertes muligheter til å komme frem i landskapet.

Foreningen vil representere alle som driver med hest, uavhengig av sportsgren og hesterase, Vi arbeider for tilgjengelige ride- og kjøreveier for alle. Vi er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 993 638 021.

Styret 2024

Foreningen består av:

 • Leder – Sissel Norbeck Moen
 • Nestleder– Jon Hamre
 • Kasserer – Merethe Holby
 • Sekretær – Ann Heidi Ripnes
 • Styremedlem – Øivind Gryteland
 • Styremedlem – Erik Bredeg
 • Styremedlem – Mira Mariell Isaksen
 • Vara – Linda Helmersen

Andre roller tilknyttet styret:

 • Valgkomité – Lillith Isaksen og Jon Hamre
 • Turleder – Jon Hamre
 • Webansvarlig – Sissel S. Rørvik

Grafisk profil

Som emblem har Østfold Turhestforening valgt Skinfakse, hesten som drar Dag over himmelen. Derfor den sølvskimrende hesten og solhjulet på blå bunn. Natt trekkes i Norrøn mytologi over himmelen av Rimfakse. Emblemet er designet av Hilde Støver. Hesten i motivet er den såkalte Veggerslev-hesten, en kappenål funnet på Djursland i Jylland, datert ca. 600 e.kr. Du kan støtte ØTF ved å kjøpe merchandise med foreningens profil her.

Gi din grasrotandel!

ØTF avhenger av økonomiske midler for å gjøre sitt arbeid. Grasrotandelen er en verdifull inntektskilde for foreningen, og vi blir svært takknemlig om du vil gi oss din. Her er strekkoden du trenger for å gi foreningen din Grasrotandel. Skriv den ut og ta den med neste gang du leverer lotto eller tipping.