Om oss

Østfold Turhestforening ble stiftet 21.januar 2009 i Tomter. Foreningen kom i stand etter en vellykket ridetur Østfold på tvers.  Rundt tyve deltakere fikk oppleve turridning i lavlandet på en måte de færreste gjør. Det ble derfor uttrykt et ønske om å etablere en forening som kan ivareta hesteinteressertes muligheter til å komme frem i landskapet.

Foreningen har to formål: For det første å arbeide politisk og praktisk for å tilrettelegge for hest i Østfold. Dette innebærer å få etablert et nettverk av stier og veier som er tilgjengelige både for hest og rytter, samt hest og vogn. Foreningen søker gjennom sitt arbeid å gjenåpne gamle bygde- og grendeveier og ellers forsøke å etablere «hestens fylkesveier» gjennom hele Østfold.

For det andre arrangerer foreningen turritt og utflukter, samt andre medlemsaktiviteter som naturlig hører under foreningens virksomhet. I tillegg til sosiale sammenkomster holdes det også kurs i alt fra seletøysreparasjon til tømmekjøring, og treninger i bruksridning (skeid/ranch trail). Det ligger også i foreningens mandat å arbeide for å bedre rammevilkårene for de som driver med hest som næring.

Grytelandstjernet, i Skantebygda nær Suteren
Grytelandstjernet i Skantebygda, i hjertet av Østfold

Foreningen ønsker å representere alle som driver med hest i fylket, uavhengig av sportsgren og hesterase, Vi arbeider for tilgjengelige ride- og kjøreveier for alle. Vi er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund: Organisasjonsnummer 993 638 021.

Vi er ikke bare en individuell organisasjon: Andre hesteorganisasjoner oppfordres til å ta kontakt for organisasjonsmedlemskap. Hesteinteresserte fra andre fylker er også hjertelig velkomne som medlemmer. Per i dag har vi medlemmer bosatt i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold.

Som emblem har Østfold Turhestforening valgt Skinfakse, hesten som drar Dag over himmelen. Derfor den sølvskimrende hesten og solhjulet på blå bunn. Natt trekkes i Norrøn mytologi over himmelen av Rimfakse. Emblemet er designet av Hilde Støver. Hesten i motivet er den såkalte Veggerslev-hesten, en kappenål funnet på Djursland i Jylland, datert ca. 600 e.kr. Les mer om produkter med foreningens emblem her.

ØTF avhenger av økonomiske midler for å gjøre sitt arbeid, og Grasrotandelen er en svært verdifull inntektskilde for foreningen, og vi blir svært takknemlig om du vil gi oss din. Her er strekkoden du trenger for å gi foreningen din Grasrotandel. Skriv den ut og ta den med neste gang du leverer lotto eller tipping.