Siste oppdrag i år for ARJC ble på historisk grunn: Stavsplassen under Stavsmartn

24.-26. oktober dro vi 9 stk med 8 hester til Stavsmartn for årets siste oppdrag.

Det har vært en fantastisk helg, med en helt unik oppvartning fra Svein Austlid og alle andre på Stav. Vi har blitt mottatt på en fantastisk måte og har hatt en super avslutning på grunnlovsjubileet. Fest 3 dager til ende hører jo med? Og en ekstrapremie var at vi vant martnsopptoget i klassen tradisjon.

Veldig hyggelig at folk setter pris på oss og det vi har gjort for alle falne soldater. De bør hedres og æres, og vi håper det har kommet frem.

Vil samtidig takke alle sponsorer, støttespillere, alle som har booket oss inn for oppdrag og ikke minst alle de ridende soldater som er med og har bidratt til at vi har opplevd et helt spesielt år. Men ARJC lever videre, nye planer legges.

Takk til Rolf som har tatt alle bildene!