August begynner på Lier og fortsetter på Spydeberg

Slaget på Lier er det første arrangementet Aggershusiske Ridende Jæger-corps deltar i etter sommerferien, deretter går det nærmest i ett tom. 14 august. Etter Lier er det Grunnlovsrittet som ender med 3 dager teater fra 8. til 10. og 14.08 på Spydeberg prestegård samtidig med et par andre opptredener på Vegger gård og Langnes skanse. Så om du ikke er med og rir, så er det mye å se på, første halvdel av august.

VELLKOMMEN!

Fortløpende info på FB om Slaget på Lier 2014