Tusen takk til Skoies!

Hele Aggershusiske Ridende Jæger-corps har blitt til etter iherdig jobbing fra prosjektleder Øivind Gryteland. Han har samlet sammen over 200.000,- i sponsorpenger fra kommuner, FAKT og andre. Dette har resultert i at vi har fått sydd opp komplette  uniformer. Og når vi er så flotte, så hadde det vært fint om hestene også kunne vært uniformert med utstyr fra 1814. Etter god hjelp og bildedokumentasjon fra oberstløytnant Tore K. Gransæther fikk vi vite hvordan det så ut på den tiden.

Edmund på Skoies var med på spons fra første stund, og takket være han har vi nå komplett utstyr til hest også. Spesialbestilte trinser anno 1814 har han tryllet frem, og jeg må si det er ekstra staselig når vi er ute på oppdrag nå.

Tusen takk til Edmund på Skoies og alle andre sponsorer!

Bilder fra Bowim skanse i Spydeberg, Eidsvoll og Hest i sentrum. ARJC på oppdrag! Bilder av Kjetil Simonsen og Lene W. Hanski