TRØGSTAD TRAVKJØRERSELSKAPs KAPPKJØRING PÅ SANDSTANGEN, 2. MARS 2013 var en minneverdig opplevelse.

Vi som var på Øyeren lørdag den 2.mars kan bare takke Trøgstads travkjøreselskap for innbydelsen, og det fine arrangementet, samtidig som vi ser frem til tilsvarende i årene som kommer.
Selv ankom jeg standsmessig med tospann kusket av Svein Busterud. Vår nestleder Øivind Gryteland og Speedy Paul tok premie for varmblods med travslede, og var også eldste deltagende hest, 19.år. Riktignok var en av kaldblodshestene i tospannet til Svein Busterud over 20år, men denne var ikke påmeldt til konkuransen. Av andre deltagere fra ØTF stilte Trond Raasok, også med varmblods og travslede.

Og for dere som ikke var der, eller var der uten hest; dere kan være med på en tur her: