I Johan Falkbergets fotspor – Sommertur på Rørosvidda

Under et kurs i vognrestaurering hos FKF kom jeg i kontakt med blant andre Inge Walløe fra Røros som planlegger en kjøre/ridetur på Rørosvidda  til sommeren. Her kan du se den foreløpige planen, er dette interessant,? ta kontakt slik at vi eventuelt kan bli en gruppe å samarbeide om transporten fram og tilbake med hester og eventuellt vogner.
Kjetil

Johan Falkbergets produksjon                   Rørosmuseet


Hei igjen.
Sender et grovt kart og noen bilder fra en kjøre/ridetur som vi har snakket litt om. Det er en tur på drøyt tre og en halv mil, grusvei, og ca tre km gammel kjerrevei fra den tid de kjørte med hest til gruvene. I tillegg til bjørkelier og snaufjell er det nettopp runden gjennom hele nordgruveområdet som gjør turen verdt å ta.  De fleste vil kjenne navn som kongens gruve, Christianus sextus, Muggruva og Arvedals gruve fra 1657.  Ratvollen, Falkbergets sted ligger også på ruta.  Han startet i yrkeslivet som vaskar/ryss på Muggruva.   Det blir snakk om en helg/langhelg, en eller to overnattinger, gjerne mellom St. hans og begynnelsen av juli, litt avhengig av våren og snøsmelting/opptørking. Vi får komme tilbake til praktiske ting etter hvert. Som det framgår av bildene vil mye av historien forsvinne i løpet av noen år. Arvdalslina er den gamle jernbanetraseen forbi Ratvollen og opp til kongens gruve. Har du spørsmål så besvares de gjerne.          

Hilsen
Inge Walløe ( inge.walloe@roros.net )