Vassroa-runden

Fjellheim

Vassroa-runden er en fin dagstur på 19,5 kilometer i Degernes. Kjør gjennom Degernes sentrum sydover på Haldenveien (rv-22), ta av mot Sandbekk. Når du kommer til Sandbekk mølle kjører du opp Seterveien inn i Degernesfjella. Husk å løse bomavgift ved Sandklev!

 Her er godt skiltet. Du parkerer i steinbruddet(inn til høyre) på Seterveien et par tre kilometer innenfor Sandbekk mølle, ca 600 meter etter Dyptjern. Herfra kan du ri opp til Låbyhytta/Fjellheim(den lille røde skogskoia på bildet) som er en foreningshytte som kan leies. Ri eventuelt frem til idylliske Øvre Sandvann(det andre bildet…) der hestene kan ris ut på sandstranda og vannes.  Vassroarunden er en hundre prosent trygg tur på fast underlag, dvs. grusveier, traktorveier og stier. Ingen spesielle utfordringer. Vakkert og variert langs sjøer i Degernes og med en spennende gammel anleggsvei over Stryker gruver, før du kommer ned på kommuneveien tilbake til Sandbekk mølle ved Skammelsrud.
Ri hensynsfullt forbi og gjennom tun. Vi har innhentet tillatelse til å ri her fra velvillige grunneiere det gjelder å holde seg inne med!

For flere bilder, sjekk Google! Der ligger endel bilder bl.annet fra Sandbekk mølle og andre vakre steder i umiddelbar nærhet til sporet.

Nyttige telefonnummer hvis du får problemer på strekningen: Øivind Gryteland 92453527. Degernes pub: Truls Pedersen, 69224362 eller mobiltlf: 95117094

Vis Vassroa-runden i et større kart
Last ned sporet til GPS: Spor for Garmin GPS