Om Oss

Østfold Turhestforening har som ambisjon å være det naturlige møtestedet for alle med interesse for turridning og kjøring med hest og vogn. Vi håper alle hesteinteresserte ser behovet for stier, veier og treningssløyfer, enten de tilbringer mesteparten av tiden på turstier eller nyter hesteholdet best fra bakken eller på ridebanen. Med nedbygging av kulturlandskapet , urbanisering, bygging av veier og annen infrastruktur oppfatter Østfold Turhestforening at arbeidet for friest mulig ferdsel er kritisk viktig i tiden som kommer.
Grytelandstjernet, i Skantebygda nær Suteren
Grytelandstjernet, i Skantebygda nær Suteren

Historie og mandat

Østfold Turhestforening ble stiftet 21.januar 2009 i Tomter. Foreningen kom i stand etter en vellykket ridetur Østfold på tvers.  Rundt tyve deltakere fikk oppleve turridning i lavlandet på en måte de færreste gjør. Det ble derfor uttrykt et ønske om å etablere en forening som kan ivareta hesteinteressertes muligheter til å komme frem i landskapet. Foreningen har to formål: For det første å arbeide politisk og praktisk for å tilrettelegge for hest i Østfold. Dette innebærer å få etablert et nettverk av stier og veier som er tilgjengelige både for hest og rytter, samt hest og vogn. Foreningen søker gjennom sitt arbeid å gjenåpne gamle bygde- og grendeveier og ellers forsøke å etablere «hestens fylkesveier» gjennom hele Østfold.

For det andre arrangerer foreningen turritt og utflukter, samt andre medlemsaktiviteter som naturlig hører under foreningens virksomhet. Det ligger også i foreningens mandat å arbeide for å bedre rammevilkårene for de som driver med hest som næring.

Foreningen har nedsatt to komiteer/utvalg. Tur- og aktivitetskomiteen, som har medlemmer fra hele Østfold, og Forhandlingsutvalget, som fremforhandler avtaler med grunneiere, kommuner og fylket.

Foreningen ønsker å representere alle som driver med hest i fylket, uavhengig av sportsgren og hesterase,  når det gjelder behovet for ride- og kjøreveier. Andre hesteorganisasjoner oppfordres til å ta kontakt for organisasjonsmedlemskap, eller bare for å stille seg bak formålet.

Hesteinteresserte også fra andre fylker er hjertelig velkomne som medlemmer. Foreningen har medlemmer fra Oslo, Akershus, Hedmark, Buskerud og Vestfold.
Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer: 993 638 021

Bankforbindelse: DnB NOR

Innmelding: Vi tilbyr både ordinært medlemskap og familiemedlemskap. Les mer om medlemskap her.

Medlemsfordeler: Medlemmer kan leie Suteren og Låbyhytta, i tidsrommet mai til september. Les mer om bestilling her. Suteren er en hytte med inngjerdet beite, rikelige sengeplasser og strandlinje til Glomma. Låbyhytta er ei skogskoie med overnattingsplass for fire ryttere og stall til fire hester. Foreningen har ellers avtale om bruk av forskjellige baner og rideanlegg for sine arrangementer. Disse inkluderer Momarken Travbane (alle årets dager unntatt løpsdager), Folkenborg museum og Blixland Hestesenter. Foreningen har også et samarbeid med politiets rytterkorps i Oslo.

Jakkemerke: kan sys eller limes på jakker, salvesker, hjelmtrekk eller der du måtte ønske. Kan kjøpes fra foreningen for 50.- pr stk. Vi har også t-skjorter til salgs – ta kontakt for mer informasjon.

Jakkemerke her pålimt salveske
Som emblem har Østfold turhestforening valgt Skinfakse, hesten som drar Dag over himmelen. Derfor den sølvskimrende hesten og solhjulet på en blå bunn.
Emblemet er laget av Hilde Støver. Hesten i motivet er den såkalte Veggerslev-hesten, en kappenål funnet på Djursland i Jylland, datert ca. 600 e.kr.
Forøvrig er Dag sønn av Natt. Natt trekkes over himmelen av Rimfakse.
Østfold på tvers, starten ved Rødenessjøen 2008
Østfold på tvers, starten ved Rødnessjøen 2008.

ØTF avhenger av økonomiske midler for å gjøre sitt arbeid, og Grasrotandelen er en svært verdifull inntektskilde for foreningen. Her er strekkoden du trenger for å gi foreningen din Grasrotandel. Skriv den ut og ta den med neste gang du leverer lotto eller tipping.

____________________________________________________________________________________________

Langsbakken
Langsbakken nær Høgnipen i Degernesfjellene. Bli med oss og oppdag vakre Østfold!