Om Oss

Som emblem har Østfold turhestforening valgt Skinfakse, hesten som drar Dag over himmelen. Derfor den sølvskimrende hesten og solhjulet på en blå bunn.
Emblemet er laget av Hilde Støver.
Forøvrig er Dag sønn av Natt. Natt trekkes over himmelen av Rimfakse.
Østfold på tvers, starten ved Rødenessjøen 2008
Østfold på tvers, starten ved Rødnessjøen 2008

Østfold Turhestforening
Foreningen har ambisjon om å bli det naturlige møtestedet for alle med interesse for turridning og kjøring med hest og vogn. Vi håper alle hesteinteresserte, også de som bare befinner seg på sagmuggen og i banen, ser behovet for stier, veier og treningssløyfer. Med nedbygging av kulturlandskapet , urbanisering, bygging av veier og annen infrastruktur oppfatter Østfold Turhestforening arbeidet for friest mulig ferdsel som kritisk viktig i tiden som kommer.

Hesteinteresserte også fra andre fylker er velkomne som medlemmer.
Kom gjerne med forslag og ideer på vår kontaktside, Oppslagstavla.
Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer: 993 638 021

Bankforbindelse: DnB NOR

Antall medlemmer: 130. Foreningen har medlemmer også fra Oslo, Akershus, Hedmark,Buskerud og Vestfold.

Kontingent: Hovedmedlem kr 300,- Familie og junior kr 150,- For familiemedlemskap må et familiemedlem være hovedmedlem.

Medlemsfordeler: Medlemmer kan leie Suteren og Låbyhytta. Bestilling på siden Hyttene i tidsrommet mai til september. Suteren er en hytte med inngjerdet beite, tyve sengeplasser og strandlinje til Glomma. Låbyhytta er ei skogskoie med overnattingsplass for fire ryttere og stall til fire hester. Foreningen har ellers avtale om bruk av forskjellige baner og rideanlegg for sine arrangementer. Disse inkluderer Momarken Travbane( stall 4, alle årets dager unntagen løpsdager), Folkenborg museum og Blixland Hestesenter. Foreningen har også et samarbeid med politiets rytterkorps i Oslo.

Jakkemerke: kan sys eller limes på jakker, sadelvesker, hjelmtrekk eller der du måtte ønske. Kan kjøpes fra foreningen for 50.- pr stk.

Her pålimt sadelveske

Her er strekkoden du trenger for å gi foreningen din Grasrotandel. Skriv den ut og ta den med neste gang du leverer lotto eller tipping

____________________________________________________________________________________________

Østfold Turhestforening ble stiftet 21.januar 2009 på Blixland Gård og Hestesenter i Tomter. Foreningen kom i stand etter en vellykket ridetur Østfold på tvers.  Rundt tyve deltakere fikk oppleve turridning i lavlandet på en måte de færreste gjør. Det ble derfor uttrykt et ønske om å etablere en forening som kan ivareta hesteinteressertes muligheter til å komme frem i landskapet. Foreningen har to formål: – For det første å arbeide politisk og praktisk for å tilrettelegge for hest i Østfold. Dette innebærer å få etablert et nettverk av stier og veier som er tilgjengelige både for hest og rytter, hest og vogn. Foreningen vil gjennom sitt arbeide søke å gjenåpne gamle bygde og grendeveier og ellers forsøke å etablere “hestens fylkesveier” gjennom hele Østfold.

-For det andre skal foreningen arrangere turritt og utflukter, samt andre medlemsaktiviteter som naturlig hører under foreningens virksomhet. Det ligger også i foreningens mandat å arbeide for å bedre rammevilkårene for de som driver med hest som næring.

Foreningen har nedsatt to komiteer/utvalg. Tur og aktivitetskomiteen, som har medlemmer fra hele Østfold, og Forhandlingsutvalget som skal fremforhandle avtaler med grunneiere, kommuner og fylket.

Foreningen ønsker å representere alle som driver med hest i fylket, uavhengig av sportsgren og hesterase,  når det gjelder behovet for ride og kjøreveier. Andre hesteorganisasjoner oppfordres til å ta kontakt for organisasjonsmedlemskap, eller bare for å stille seg bak formålet.